Tau­ma­ta­wha­ka­tan­gi­han­ga­ko­au­au­ota­ma­tea­tu­ri­pu­ka­ka­pi­ki­ma­un­ga­ho­ro­nu­ku­po­ka­iwhe­nu­aki­ta­na­ta­hu- nə deməkdir və harda yerləşir?

Xeyr, bu mənasız hərf yığını deyil! Yeri gəlmişkən bu sözü tələffüz etməyə çalışın. Gördüyünüz kimi çox çətindir. Bu arada, Tau­ma­ta­wha­ka­tan­gi­han­ga­ko­au­au­ota­ma­tea­tu­ri­pu­ka­ka­pi­ki­ma­un­ga­ho­ro­nu­ku­po­ka­iwhe­nu­aki­ta­na­ta­hu

46 total views, 2 views today

Read more